Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων

Τεχνική κάλυψη ΕΞΠΑΝ

Η εταιρία μας ύστερα από 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο της διαχείρισης των κοινοχρήστων πολυκατοκιών και έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία αξιόπιστων τεχνικών εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση κάθε ιδιοκτήτη ή ενοίκου για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα που πιθανόν να προκύψει. Με ένα τηλεφώνημα στα νούμερα του γραφείου μας, η εταιρία μας θα αναζητήσει τον τεχνικό της κατάλληλης ειδικότητας, ο οποίος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να δώσει λύση στο προβλημά σας.

checkmark.svg Ηλεκτρολόγοι
checkmark.svg Υδραυλικοί
checkmark.svg Συνεργεία καθαρισμού
checkmark.svgΑπεντομώσεις – Μυοκτονίες
checkmark.svg Αποχετεύσεις – Αποφράξεις
checkmark.svg Ανακαινίσεις μπάνιων
checkmark.svg Ολικές ανακαινίσεις σπιτιών
checkmark.svg Βαφές
checkmark.svg Συντηρήσεις ατομικών καυστήρων αερίου – πετρελαίου
checkmark.svg Συντηρήσεις κλιματιστικών
checkmark.svg Ξυλουργικές εργασίες
checkmark.svg Σιδηροκατασκευές
checkmark.svg Επισκευές οικιακών ηλεκτρικών συσκευών

Οποιαδήποτε ειδικότητα για κάθε πρόβλημα με ένα τηλεφώνημα
2421031231 – 2421035335
Όλοι οι τεχνικοί είναι ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες και συμβάλλονται απ’ ευθείας με τον πελάτη.

Υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης

Σε περίπτωση που δεν λαμβάνει κανείς ιδιοκτήτης τη λογιστική εργασία του Διαχειριστή η ΕΞΠΑΝ σας δίνει τη λύση αναλαμβάνοντας τόσο την είσπραξη των κοινοχρήστων όσο και όλες τις πληρωμές των εξόδων καθώς και την τήρηση του βιβλίου  εσόδων – εξόδων της πολυκατοικίας.

 • Μηχανογραφική έκδοση κοινοχρήστων
 • Διανομή των ειδοποιήσεων στα διαμερίσματα και ανακοίνωση των
  ημερομηνιών είσπραξης.
 • Είσπραξη των κοινοχρήστων πόρτα-πόρτα απο τα διαμερίσματα.
 • Πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της πολυκατοικίας προς τους
  προμηθευτές (ΔΕΗ-ΕΥΑΘ, πετρέλαιο , συνεργεία καθαρισμού, υδραυλικοί
  κ.α)
 • Τήρηση του βιβλίου ταμείου της πολυκατοικίας με συνεχή άμεση
  ενημέρωση για την ταμειακή κατάσταση, το αποθεματικό, τις υποχρεώσεις
  και τους οφειλέτες.
 • Παρακολούθηση των οφειλετών κοινοχρήστων και ενημέρωση των ιδίων
  και των ιδιοκτήτων τους για το ύψος της οφειλής τους ώστε να προβούν
  στην άμεση εξόφληση τους.
 • Ετήσιος υπολογισμός πεπραγμένων με παράδοση ισολογισμού και όλων
  των παραστατικών ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και έλεγχος των
  συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της πολυκατοικίας.

Μηχανογραφική έκδοση κοινοχρήστων

Ο Διαχειριστής της πολυκατοικίας δίνει τηλεφωνικά στο γραφείο τα έξοδα που επιθυμεί να κατανεμηθούν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Κατόπιν  εντολής του γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις ονομάτων, ποσοστών, εκπτώσεων, συμμετοχών κλπ.

Παραδίδονται στο Διαχειριστή ειδοποιήσεις και εξοφλητικές αποδείξεις για κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας καθώς και 2 συγκεντρωτικές καταστάσεις εκ των οποίων μία μπορεί να αναρτηθεί στην οικοδομή και μία παραμένει στον Διαχειριστή για την τήρηση του αρχείου του και την παρακολούθηση του ταμείου της πολυκατοικίας.

Οι ειδοποιήσεις διανέμονται από το Διαχειριστή στους ιδιοκτήτες – ενοικιαστές ενώ οι εξοφλητικές αποδείξεις δίνονται από αυτόν μόνο όταν γίνει η εξόφλησή τους.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του βιβλίου εσόδων – εξόδων της πολυκατοικίας και τη φύλαξη όλων των σχετικών παραστατικών.

Compare listings

Compare